Oferta

Tłuszcze zwierzęce kategorii 3 i 1

Tłuszcze zwierzęce kategorii 3 i 1

czyli inaczej uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, cechujący się doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi. Tłuszcze zwierzęce zaliczane do kat. 3 i 1 według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. są to tłuszcze nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi. W użyciu znajduje się kilka różnych rodzajów tłuszczów zwierzęcych zaliczanych do kat. 3 i 1 w zależności od ich pochodzenia.

nasza Oferta

W ofercie posiadamy odmiany tłuszczów

tłuszcz kat. 3, 1 drobiowy

tłuszcz kat. 3, 1 wieprzowy

tłuszcz kat. 3, 1 wołowy

tłuszcz kat. 3 mieszany

Produkty dostępne o parametrach w przedziale:
1 – 10% FFA;  2 – 20% KOH

10 – 30% FFA; 20 – 60% KOH

powyżej 30% FFA; powyżej 60% KOH

Parametry dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Sprzedaż odbywa się w cysternach.

Zastosowanie: kategoria 3 – przemysł kosmetyczny, biopaliwa, produkcja smarów i towotów, produkcja gliceryny; kategoria 1 – wykorzystywany w biogazowniach, przemysł oponiarski, produkcja taśm górniczych, estry.